EXHAUST FANS
 
Mistyagro   Mistyagro   Mistyagro   Mistyagro
             
Mistyagro   Mistyagro   Mistyagro   Mistyagro
             
 

   Blind Ventilating Fan

Model No A B C D E F G H I
APB15-3-A / APB15-3-B 150 240   197 170 52 75 55 87
APB20-4-A / APB20-4-B 200 303 60 266 240 50 71 83 92
APB25-5-A / APB25-5-B 250 350 110 313 290 50 80 58 92
APB30-6-A / APB30-6-B 300 400   360 340 45 90 75 85

   All Plastic Blind Ventilating Fan (With Grill/Without Grill)

Model No A B C D E F G H
APB15-3-E / APB15-3-H 150 230 _______ 195 190 50 80 72
APB20-4-E / APB20-4-H 200 305 _______ 240 233 41 90 60
APB25-5-E 250 334 _______ 280 274 49 85 70
APB30-6-E 300 360 _______ 345 340 45 100 900

   Bath room, Display Window Ventilating Fan

Model No A B C D E F G H
APC15-3-A 150 208 85 44 41 40 177 130
APC20-4-A 200 272 104 50 54 43 238 180
APC10 148 148 21 58 _______ _______ _______ _______
APC15 200 200 31 56 _______ _______ _______ _______

   Bath room, Display Window Ventilating Fan

   Blind Ventilating Fan

   All Plastic Blind Ventilating Fan

 
 
 
 
 
 
Developed by www.bispage.com